הרצאות,חוגי בית,חוגי ויצ"ו,וועדי עובדים-הרצאות וסדנאות
ריפוי בצבע-תרפיה בצבעים-קורסים והרצאות